“ Mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000.049%. ” ~ Xác suất để khoanh trúng đáp án bài thi trắc nghiệm là 25% mà còn không làm được, thế nên đừng nghĩ chuyện yêu đương gì nữa nha mấy má: ) ) hôm nay chỉ là một ngày 14 bình thường trong tháng và tháng 2 bình thường trong năm chứ không phải lễ tình nhân valentine gì hết nhaaa 🙂

“ Mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000.049%. ” ~ Xác suất để khoanh trúng đáp án bài thi trắc nghiệm là 25% mà còn không làm được, thế nên đừng nghĩ chuyện yêu đương gì nữa nha mấy má:)) hôm nay chỉ là một ngày 14 bình thường trong tháng và tháng 2 bình thường trong năm chứ không phải lễ tình nhân valentine gì hết nhaaa 🙂

우와~ 사진좋아요 소통해도 될까요?

March 2019

Cool

March 2019

The shot is very good!!!

March 2019

우왕👍

March 2019

This picture is very lovely!!!

March 2019

발도장 꾹!

March 2019

태그타고 왔어요 ^0^ 자주 소통해요! 오늘도 보람찬 하루 보내세요 ^^

March 2019
Ju

좋아요 꾹~ 소통하구 지내요!!

March 2019

늘 좋은 일만 가득하시길.....

March 2019

보기만 해도 힐링✨이네요 ㅠ_ㅠ👍🏻

March 2019

이번 주말가고 나면 완연한 봄이 올듯요~^^두근두근~

March 2019

제 피드도 놀러 와주세요 : )

last month
last month

우리 소통해요~~

last month

The picture is 👉 so professional! 😍

last month

This pic is 👉 lovely... 👏

last month

맛있는 음식사진도 보고 오늘도 즐거운 하루 보내세요

last month
  • Heart 776
  • Comment 56