• Bước được sang đường mà không bước qua nổi tình trường với ai 👣 _______________~______________ #inspirationalquotes #instagram #photooftheday #babygirl #lonely #love #cute

• Bước được sang đường mà không bước qua nổi tình trường với ai 👣  _______________~______________
#inspirationalquotes #instagram #photooftheday #babygirl #lonely #love #cute
  • Heart 30
  • Comment 1